Våra Tävlingsvillkor

I våra tävlingsvillkor finner du vad som gäller för att delta i våra tävlingar på asyoar.com och via våra andra externa kanaler som exempelvis Facebook och Instagram. Om du har några frågor om villkoren är du varmt välkommen att kontakta oss på info@asyoar.com. 

Våra tävlingar är inte på något sätt sponsrade eller administrerade av Facebook och Instagram. 

Personuppgifter 

Vid deltagande i våra tävlingar måste du godkänna våra tävlingsvillkor. Genom att godkänna våra tävlingsvillkor samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR samt vår privacy policy. 

Åldersgräns

För att delta i våra tävlingar måste du ha fyllt 18 år. 

Val av vinnare

Vinnaren utses av ASYOAR AB. Beslutet kan ej överklagas och beslut av vinnare behöver ej motiverats. 

Vinsten

Vi kontaktar alltid vinnaren genom e-post och/eller det Facebook/Instagram-konto som använts för deltagande i tävlingen. Vid uteblivet svar i längre än 7 dagar förbehåller sig ASYOAR rätten att gå vidare med annan vinnare. Vinsten kan ej bytas mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

Ansvarig för tävlingen

ASYOAR AB

Gamla Bromstensvägen 75, 

168 64 Bromma